Tillbehör

Tillbehör till fiberskåp och skarvboxar

Med våra tillbehör blir fiberskarvning och hantering enklare. Enoc KUP är en kabelutsättningspunkt för kabelmarkeringar som är idealisk till våra fibermarkskåp. Bland tillbehören finns även slinghållare och nyckel.