Inkapsling

Flexibla inkapslingslösningar

Takpartier och dörrpartier i en serie flexibla sektioner för kall-/varmgångsinkapslingar. Dörrsektioner kan fås i anpassade gångbredder på begäran. Fyra funktionsnivåer: manuellt, synkroniserat, självstängande och automatiskt. Med Enocs dörr- och taksystem kan du skapa de lösningar för varmkorridorer och kallkorridorer som passar din verksamhet.