Datacenter

Designade helhetslösningar för Datacenter

Skydda och maximera din datacenterinvestering med lösningar designade efter era behov. Vår flexibla serverskåpserie S1 med en inkapslingslösning för kalla/varma korridorer är både kostnads- och energieffektiv. Tillsammans med våra låssystem, övervakningsbara PDU:er och kylsystem har ni en komplett, framtidssäkrad och hållbar lösning. Dessutom enkel är installera. Effektiva och flexibla lösningar som ger oändliga möjligheter – ”The Enoc Way”.

Aisle containment

Vi på Enoc har en rad kompletta inkapslingslösningar för kall- och varmkorridorer i datacenter och serverhallar. Smarta kyllösningar är viktigt både vad gäller energieffektivisering och maskinernas livslängd. Vi hjälper dig med planering, projektering och installation av både stora och små datacenterlösningar.

Datacenter

Vi på Enoc hjälper dig med planering, projektering och installation av såväl stora som små datacenterlösningar. Vi ser till att ni få en helhetslösning anpassad för Er verksamhet. Vi har lång erfarenhet av både små och stora installationer i såväl Skandinavien som i Europa.

Serverskåp med maximal flexibilitet

Enoc S1 serverskåp är en serie modulbyggda serverskåp med optimal flexibilitet och stabilitet. Enoc S1 är byggt med aluminiumprofiler och i en kvalitet som klarar 1 500 kilo. Skåpet sätts samman enbart med skruvar, vilket gör det enkelt att montera, demontera och montera igen.

Dörrsystem för ökad energieffektivitet och säkerhet

Att optimera luftflödet i datacentret med hjälp av inkapslingslösningar har flera fördelar, bland annat att minska energikostnader och förbättra effektiviteten. Med vårt flexibla dörrsystem KKD kan du hantera luftflödet och säkerheten optimalt. Enoc KKD är en serie skjutdörrspartier i standardmodeller för 1200 och 1800 breda gångar. Vi erbjuder också kundanpassade bredder.

Taksystem – standard eller kundanpassat

KKT är en serie flexibla taksektioner som tillsammans med S1 serverskåp skapar varma och kalla inkapslingslösningar. Enoc KKT finns i standardmodeller för 1200 och 1800 breda gångar. Vi erbjuder också kundanpassade bredder.

Kylsystem för optimal temperatur

Rätta val av kylsystem tillsammans med en effektiv inkapslingslösning ger ditt datacenter en optimal och jämn temperatur. Vårt sortiment av högdensitetskylning, EHDC, finns i en mängd olika konfigurationer för såväl stora som små datacenter.

Organisera och hantera stora volymer kablar

Vårt kabelhanteringssystem CT uppfyller dina olika behov av att organisera och hantera stora volymer av kablar. CT-serien finns i olika kvalitetsnivåer – från premiumkvalitet med många tekniska funktioner till enklare varianter som standard eller budget.

Effektiv styrning av energiflödet i datacentret

Enoc EPI är en serie PDU:er designad för att få en effektiv styrning och kontroll av energiflödet i datacentret. Våra PDU:er kan förses med olika övervakningsfunktioner för t ex driftmiljö, kylning, elmätning och rök- och temperatursensorer. Vår elpanelserie täcker hela behovet från enkel strömförsörjning till PDU:er med moduler för lokal och fjärrstyrd övervakning.

Ökad säkerhet med låssystem

Vi har ett brett sortiment av låssystem, manuella och elektroniska, som säkerställer att obehöriga inte har tillgång till datacentret.